بایگانی برچسب: برنامه کارکنان ماهر فدرال

توسط اکسپرس اینتری, مهاجرت فدرالی و استانی در:

برنامه کارکنان ماهر فدرال کانادا

برنامه کارکنان ماهر فدرال  FSWP : Federal Skilled Worker Program مشمول کارگران ماهر و دارای تجربه حرفه ای  شناخته شده، که متقاضی اقامت دائم هستند می شود. نیروهای کاری ماهری، که بر اساس توانایی خود، می توانند در اقتصاد کانادا مشارکت کنند. معیار انتخاب و پذیرش سازمان سیاست گذار و مجری امور ویزا و مهاجرت […]

    شرکت مهاجرتی اینفینیتی متشکل از کارشناسان ایرانی و خارجی مقیم کشور‌های آمریکای شمالی از جمله کانادا می‌باشد ، که از تابستان 2017 با هدف تسهیل در اخذ پذیرش کانادا و به حداقل رساندن هزینه ها و مشکلات مهاجرتی ، به متقاضیان اقامت در این کشور خدمات زیر را ارائه می‌دهد.